Podejście do Klienta

Biuro Rachunkowe-Księgowe RACHCOM świadczy usługi w obszarze obsługi rachunkowej oraz kadrowo – płacowej. Gwarantujemy kompleksową obsługę Państwa firmy i rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań. Indywidualnie traktując klientów ustalamy zawsze odpowiedni zakres świadczonych usług.

Zakres usług

Najwyższa jakość usług oraz doskonała znajomość polskiej polityki podatkowej jest gwarancją klientów z sektora Małych,Średnich i Dużych Przedsiębiorstw prowadzenia zgodnego z wymogami rachunkowości działalności biznesowej.

RZETELNOŚĆ i SUMIENNOŚĆ

Dewiza firmy, którą zawsze się kierujemy
Księgowość uproszczona

Księgowość prowadzona przez osoby fizyczne lub firmy, u których przychody netto
za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Rozliczanie podatku VAT

Analiza dokumentacji do wniosków kredytowych

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie dokumentacji i ewidencji podatkowych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują
zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT

Rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych, raportów statystycznych oraz innych dokumentów

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Analiza dokumentacji do wniosków kredytowych

Kadry i Płace

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

Bieżące rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych,

Miesięczne i roczne deklaracje z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS oraz dokumenty zgłoszeniowe ZUS

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy

Ustalanie uprawnień do wszelkich świadczeń pracowniczych

FAKTY O NAS

Od 01-07-1999 roku Biuro Rachunkowo – Usługowe RACHCOM świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i księgowości uproszczonej. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy prowadzą obsługę kadrową, płacową i rozliczenia z urzędami oraz sporządzają sprawozdania do GUS. Zadowolenie naszych klientów świadczy o wysokim poziomie usług księgowych. Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów nr 3317/97

PITE KAWY DZIENNIE
ILOŚĆ KLIENTÓW (NA OBECNĄ CHWILĘ)
ZAKOŃCZONE PROJEKTY
UDZIELONE PORADY

POZNAJ NAS

Umów się na wizytę i poznaj nas osobiście!

Kontakt

Rachcom
ul. Bajkowa 3/26,
20-802, Lublin
T: +48 603 982 642